top of page
  • Redactie

Creëren met je handen biedt nieuw perspectief

Bijgewerkt op: 6 mrt.

Of je bij Sterk dagelijks uren met je neus in de boeken zit? Nee hoor! Integendeel zelfs, de

uitdagingen waar jongeren mee kampen op het gebied van leren en gedrag worden heel

divers en creatief aangepakt door de begeleiders van Sterk. Praktijkonderwijs is een van

die methodes. Begeleiders Marc en Jolien nemen ons een ochtend mee de Sterk

praktijklokalen in.


In het technieklokaal wordt deze dinsdagochtend aandachtig gewerkt aan een bureaulamp.

Omringd door gereedschap en materialen die netjes geordend zijn in rekken, zitten twee

jongeren ieder aan een eigen werkbank te priegelen aan elektriciteitsdraadjes. De muziek

die uit de box klinkt zorgt voor een ontspannen sfeer en leidt zelfs tot een praatje tussen de

jongeren. Eerder liet individueel begeleider Marc al weten dat sociaal contact tussen de

jongeren hier niet vanzelfsprekend is. Sommigen hebben er veel moeite mee. De omgeving

van het praktijklokaal werkt blijkbaar stimulerend. Marc geeft de jongeren wat instructies of

helpt ze een handje als ze erom vragen. Op een gegeven moment raakt een van de twee

jongeren gefrustreerd: “Ik kan dit niet”, wordt er gezegd. Marc grijpt de situatie aan als

leermomentje: “Is het een kwestie van niet kunnen of is het gewoon nog niet gelukt op deze

manier en kunnen we het op een andere manier nog eens proberen?” Er wordt niet meteen

op gereageerd maar de stilte en gezichtsuitdrukking van de jongere verklappen zijn

overdenkingen.


Praktijkonderwijs vast onderdeel in het aanbod

Praktijkonderwijs (PO) is inmiddels een vast onderdeel in het aanbod voor jongeren bij Sterk

voor kind en gezin. Met twee praktijklokalen, een voor techniek en een voor beeldende

kunst, wordt er bewust aandacht gegeven aan enerzijds het leren van nieuwe vaardigheden

en anderzijds het komen tot nieuwe inzichten door met de handen in plaats van het hoofd te

werken. Marc vertelt: “Het begon ooit als een welkome manier van ontspannen naast de

verplichte leervakken. Soms werkt je hoofd gewoon niet mee, is de concentratie weg, is

praten lastig of is nieuwe informatie opnemen even te vermoeiend. Door aan de slag te gaan met je handen kan er weer ruimte ontstaan voor experiment, spel, plezier en ontspanning.

Je hoeft er ook niet goed in te zijn. Je kunt het even laten liggen of opnieuw beginnen.”

Hoewel PO niet verplicht is voor de jongeren bij Sterk, zien de begeleiders wel dat het voor

iedere jongere relevant kan zijn. Juist omdat het een nieuw perspectief kan bieden. Marc:

“Er zijn natuurlijk ook jongeren die het verschrikkelijk vinden. Maar dat zijn er maar weinig.

Ze hebben bijvoorbeeld echt moeite met motorische vaardigheden. Een lijdensweg willen

we er niet van maken dus dan is het ook oké om PO achterwege te laten.’’


Creaties binnen en buiten de comfortzone

Waar Marc de jongeren vooral leert zagen, boren, timmeren en plakken, brengt creatief

therapeut Jolien de jongeren juist creatieve, beeldende vaardigheden bij zoals aquarellen of tekenen. Haar creatieve praktijklokaal ademt dan ook een andere sfeer: materialen als

stiften, scharen, plaksel, verfbussen, papier en klei laten zien dat we in een kunstige ruimte

zijn beland. Werkstukjes van klei en grote panelen met graffiti-ontwerpen staan mooi

uitgestald. Ook hier zitten twee jongeren aan een eigen werktafel geconcentreerd te

werken. Vandaag met papier, kwast en verf. Jolien legt uit: “De jongeren zijn bij mij

beeldend bezig, ze ontdekken nieuwe materialen en hun eigenschappen. Niet ieder

materiaal werkt hetzelfde. Dat kan bijvoorbeeld een gevoel van ongemak of juist van

controle in iemand losmaken. Een potlood of pen voelt misschien vertrouwder om mee te

werken dan een kwast of spuitbus. Vervolgens is het niet alleen het instrument of

gereedschap wat iets met je kan doen, maar ook het materiaal zelf.” Jolien toont een

verfpalet dat op de tafel ligt: “De jongeren zijn nu bijvoorbeeld bezig met waterverf. Dit is

vloeibaar en moeilijk controleerbaar. Als je daarmee aan de slag gaat, wordt gedrag

zichtbaar. Dat kan ook gebeuren wanneer ik de opdracht verander of bij het zien van de

eigengemaakte creatie. Kortom, het mooie van dingen creëren is dat taal niet meteen

noodzakelijk is. Zowel het maakproces als de creatie zelf brengen allerlei manieren naar

voren om jezelf uit te drukken. Dit werkt vooral heel goed bij de jongeren die moeite hebben

met praten of die juist alles weg relativeren en het lastig vinden om emoties te tonen.”


Vertrouwensband

Er valt voor jongeren dus veel nieuw inzicht te behalen in de praktijklokalen van Sterk. Zoals

dingen leren maken met je handen, je creativiteit ontdekken en bekend worden met je eigen

gedrag. Jolien voegt daaraan toe: “Ook voor ons team is deze methode van toegevoegde

waarde. Collega begeleiders die zich bezighouden met andere vormen van begeleiding

komen ook wel eens meedoen in de praktijklokalen. Ze hebben net als de jongeren nog geen kennis van bepaalde technieken. Zo leren de begeleiders en de jongeren mekaar op een gelijkwaardige manier kennen. Ze maken kennis met elkaars menselijkheid. Soms ben je enthousiast als iets wel lukt of juist teleurgesteld als het even niet lukt. Dat geldt voor

iedereen. Dit schept op een ongedwongen manier een vertrouwensband die in de verdere

begeleiding weer goed van pas komt.’’


Van creatie naar motivatie

De projecten in de praktijklokalen lijken voor vandaag aan een eind te komen. De jongeren

ruimen hun werkplekken netjes op en hun creaties worden zorgvuldig opgeborgen om er de volgende keer weer verder aan te werken. Jolien praat nog even na met de jongeren over hun ervaringen met het praktijkonderwijs bij Sterk. Een van de jongeren laat weten: “De

variatie in de opdrachten en technieken vind ik echt leuk. Ook vind ik het fijn dat we de tijd

voor opdrachten kunnen nemen.” De ander voegt enthousiast toe: “Je leert werken met veel

verschillende materialen die je anders nooit zou gebruiken, zoals graffiti.” Met een grijns op

hun gezichten concluderen ze: “Dit is eigenlijk het leukste onderdeel van Sterk.” Het

enthousiasme dat jongeren ervaren bij dit soort technische en creatieve projecten draagt

zeker een steentje bij aan de motivatie om naar Sterk te blijven komen. En die drijfveer is

hard nodig om hun persoonlijke stip aan de horizon te bereiken.

Comments


bottom of page