top of page
STERK begeleiding

STERK aanbod

BEGELEIDING

Executieve functietraining

Over onze training

Executieve functies zijn belangrijk voor het uitvoeren van taken en het reguleren van gedrag. De ontwikkeling van executieve functies is belangrijk voor het succes op school en het aangaan van sociale relaties. Ze worden met name ontwikkeld tijdens de kindertijd en adolescentie. Dit is een ingewikkeld proces dat niet altijd vanzelf gaat.

 

Kinderen met zwakke executieve functies kunnen moeite hebben met taken zoals plannen, huiswerk maken, zelfbeheersing en het reguleren van emoties. 

Soms is er hulp of ondersteuning nodig om deze processen goed tot ontwikkeling te laten komen. Hiervoor kun je terecht bij STERK!

 

We versterken jongeren en werken samen aan dingen die nog niet goed gaan. Zo helpen we ze bijvoorbeeld met het omgaan met emoties, plannen en brengen we structuur aan in hun leven.

Begeleiding

Wat gebeurt er na een aanmelding?

Als je je aanmeldt nemen we altijd telefonisch contact op. We proberen dan vast te stellen wat de hulpvraag is en welke begeleiders het beste de intake kunnen doen. Vanuit Sterk sluiten er meestal twee mensen aan. Twee mensen horen immers meer dan een! 

 

Als dat duidelijk is plannen we een intake. De meeste jongeren hebben helemaal geen zin om ná school ook nog eens met school bezig te zijn. Daarom beginnen we met de vraag: “Hoe gaan we er samen voor zorgen dat je hier zo snel mogelijk weer weg bent?”. Dat breekt direct het ijs, de jongeren hebben meteen het gevoel dat ze veel zelf kunnen bepalen en dat helpt. 

 

Aan het einde van het intakegesprek vertellen we hoe het traject er verder uit zal gaan zien. Ook vullen we dan een toestemmingsverklaring in. In deze toestemmingsverklaring staat met wie wij contact mogen opnemen. Dit is belangrijk voor ons om goed te kunnen samenwerken. Goede zorg lever je immers niet alleen, want “SAMEN STAAN WE STERK”.

AANMELDING

TELEFONISCHE
KLACHTEN-ANALYSE

INTAKE

START ZORG

Aanmeldformulier

Hulpvraag

Gegevens kind

Geboortedatum

Gegevens aanmelder

De aanmelder is
De cliënt zelf
De wettelijk gezagsdrager
Anders, namelijk

Overige vragen / opmerkingen

bottom of page