top of page
Hulp voor thuiszitters op de basisschool

Hulp voor thuiszitters

BASISSCHOOL

Basisschool

Hulp voor 12- thuiszitters

Thuiszitten komt voor bij alle leeftijden, dus ook bij jongere kinderen. De behandeling ervan is anders dan bij kinderen die naar de middelbare school gaan.

Speciaal voor kinderen jonger dan 12 jaar is er bij STERK de groep “STA STERK”.

 

Net als bij de hulp die we bieden aan thuiszittende jongeren ouder dan 12 jaar zijn bij onze aanpak onderwijs en jeugdhulp de belangrijkste elementen. 

Om deze jonge doelgroep goed te kunnen helpen, blijkt dit niet genoeg. Daarom voegen we er het element ouders aan toe.

DOWNLOAD FOLDER
Basisschool thuiszitter

01

Observatieperiode

Tijdens de eerste 6 weken proberen we zicht te krijgen op het gedrag van het kind. We willen weten wat ervoor zorgt dat naar school gaan niet lukt. Om deze vraag te kunnen beantwoorden proberen we zoveel mogelijk informatie te verzamelen. 

We gaan in gesprek met ouders/verzorgers, met school, met andere betrokkenen én met het kind zelf. In de tussentijd bezoekt het kind de groep op onze locatie. Zo kunnen we werken met het kind en kunnen we observeren hoe het kind zich gedraagt in een groep.

Als we genoeg informatie hebben verzameld, maken we een plan van aanpak.

02

Jeugdhulp & onderwijs

We gebruiken onderwijs als middel om kinderen terug naar school te begeleiden. Dat kan het beste in een setting die lijkt op een school. Op onze locaties hebben we daarom een schoolse setting gecreëerd. Kinderen komen minimaal 3 dagdelen per week naar onze locatie en volgen hier een dagprogramma.

 

Dit dagprogramma bestaat uit lesblokken en creatieve blokken. Tijdens de lesblokken wordt individueel gewerkt aan schoolse vakken, tijdens de creatieve blokken staat creatieve ontplooiing en samenwerken centraal. Met school stemmen we af welk lesprogramma zal worden gevolgd, zo kan de didactische ontwikkeling gewoon doorlopen. Tussendoor werkt een kind aan persoonlijke leerdoelen.

03

Bewustwording

Het kind bewust maken van zijn gedrag en het aanleren van ander gedrag staan centraal in onze aanpak. Gedurende de dag staat alles in het teken van het creëren van bewustwording. Elke week gaat een kind aan de slag met een leerdoel. Dit kan van alles zijn, maar het uitgangspunt is dat het doel klein en haalbaar moet zijn in een week. Denk bijvoorbeeld aan “10 minuten zelfstandig kunnen werken” of “Een vraag stellen door het opsteken van je vinger, i.p.v. roepen door de ruimte”.

04

Ouders & supporters

Een belangrijk onderdeel van onze begeleiding is de ouderbegeleiding. Hoe jonger het kind, hoe groter de rol van de ouder én hoe groter de invloed die de ouder heeft op het gedrag van het kind. Ouders hebben dus een groot aandeel in de begeleiding. Ze vormen belangrijke supporters.

 

Deze taak is makkelijker gezegd dan gedaan. Vaak moeten ingeslepen patronen worden doorbroken, dat kost veel moed en kracht. Uiteraard helpen we ouders hierbij. We zijn er op moeilijke momenten en maken dingen bespreekbaar. Ook sluiten we aan bij gesprekken op school, want “SAMEN STAAN WE STERK”.

05

Maatwerk, maatwerk, maatwerk

Naast de rol van de ouders is het aansluiten bij het kind van groot belang.

In welke ontwikkelingsfase zit het kind? En wat heeft het kind nodig om zich verder te kunnen ontwikkelen? In de loop der jaren hebben we allerlei tools ontwikkeld om de ontwikkeling én de voortgang van het kind in beeld te krijgen. Op deze manier kunnen we het beste bepalen hoe het weekprogramma van het kind zo effectief mogelijk kan worden ingevuld.

 

We willen benadrukken dat, ondanks onze uitgewerkte systematiek, echt maatwerk essentieel is. Niet ons programma, maar de behoefte van het kind staat centraal. Dit horen we ook vaak terug van zowel jongeren als zorgteams van scholen. Flexibiliteit is de kracht van onze aanpak!

Aanmeldformulier

Hulpvraag

Gegevens kind

Geboortedatum

Gegevens aanmelder

De aanmelder is
De cliënt zelf
De wettelijk gezagsdrager
Anders, namelijk

Overige vragen / opmerkingen

bottom of page