top of page
Hulp voor thuiszitters - MBO

Hulp voor thuiszitters

MBO

mbo

Hulp voor MBO'ers

Liever praktisch bezig dan met de neus in de boeken?

Speciaal voor jongeren ouder dan 16 jaar hebben we de mogelijkheid een MBO1-opleiding te volgen.

 

Dit kan via twee routes. 

De eerste route is de VOORDEEL-route. Dit doen we in samenwerking met het reguliere MBO. Voor jongeren waarvoor dit nog een stap te ver is, is het ook mogelijk bij Sterk een MBO1- opleiding te volgen. Dit doen we in samenwerking met UNIK MBO-onderwijs.

 

Klik voor meer informatie op een van onderstaande buttons.

Mbo'er

X

STERK   VOORDEEL

Een STERK x Voordeel -traject lijkt veel op het zorgtraject dat we gebruiken voor thuiszitters ouder dan 12 jaar. Na een uitvoerige intake gaan we stapsgewijs aan de slag. 

01

Plan van aanpak

Het plan van aanpak maken we samen met de jongere én het MBO; de plek waar de jongere uiteindelijk onderwijs zal gaan volgen. We maken afspraken over randvoorwaarden: Wat moet de jongere kunnen om op locatie van het MBO onderwijs te kunnen volgen?

Als we dat weten, weten we ook aan welke doelen de jongere kan werken.

We creëren een soort afvinklijst. Zo weet de jongere precies op welk gebied er werk aan de winkel is.

02

Lesmateriaal

Het kind bewust maken van zijn gedrag en het aanleren van ander gedrag staan centraal in onze aanpak. Gedurende de dag staat alles in het teken van het creëren van bewustwording. Elke week gaat een kind aan de slag met een leerdoel. Dit kan van alles zijn, maar het uitgangspunt is dat het doel klein en haalbaar moet zijn in een week. Denk bijvoorbeeld aan “10 minuten zelfstandig kunnen werken” of “Een vraag stellen door het opsteken van je vinger, i.p.v. roepen door de ruimte”.

03

Maatwerk, maatwerk, maatwerk

Zoals bij elk thuiszitterstraject is maatwerk erg belangrijk om het traject succesvol te kunnen afronden. Niet ons programma, maar de behoefte van de jongere staat centraal. Flexibiliteit is de kracht van onze methode! 


 

Klik hier voor het lezen van ervaringen van jongeren die voorgingen

STERK x UNIK

UNIK mbo-onderwijs is er voor jeugdigen die binnen het regulier onderwijs geen kans maken om een diploma te halen. Door de combinatie van onderwijs (UNIK) en zorg (Sterk) stomen we de jeugdige klaar voor de arbeidsmarkt.

We doen dat door middel van onze unieke methode. We gebruiken onderwijs als middel voor jeugdhulp. Daarmee bedoelen we dat er wordt gewerkt aan leerstof, maar ook aan persoonlijke doelen. Op die manier helpen we de jongere stap voor stap verder en werken we toe naar een plek die past.

Wanneer kom je in aanmerking voor STERK x UNIK?

  • Je bent tussen de 16 en 18 jaar

  • Je hebt geen diploma 

  • Je gaat niet naar school

  • Je wil leren en werken tegelijk

Hoe ziet een STERK x UNIK-traject eruit?

Een STERK x UNIK-traject bestaat uit drie fases: de startfase, de werkfase en de afronding. 

 

In de startfase kijken we of de jongere klaar is om te starten. Soms kunnen we meteen starten, maar het kan ook zijn dat er nog het een ander geleerd moet worden voordat er kan worden begonnen.

Als er kan worden gestart, gaan we aan de slag met de lesstof. We zitten dan in de werkfase van het traject. In deze fase gaat de jongere ook stagelopen. Als de lesstof en stage zijn afgerond, begint de jongere aan de laatste fase: de afronding. 

In deze fase wordt het UNIK-examen gemaakt. Is het examen gehaald? Dan krijgt de jongere een mbo1-diploma!

KLAAR!

STARTFASE

WERKFASE

AFRONDING

Wat kun je met
een UNIK-diploma doen?

Het UNIK-diploma is een diploma op mbo-niveau 1. Een mbo1-opleiding noemen ze ook wel een entree-opleiding. Dit komt omdat een mbo1 -diploma ervoor zorgt dat je verder kunt leren binnen het mbo. Het mbo1-diploma geeft namelijk de mogelijkheid om door te stromen naar een mbo-niveau 2 opleiding. 

 

Is verder leren niets voor jou? 

Niet getreurd met het UNIK-diploma kun je ook toetreden tot de arbeidsmarkt. Met de arbeidsmarkt bedoelen we letterlijk: aan het werk!

Klik hier voor het lezen van ervaringen van jongeren die voorgingen

UNIK- DIPLOMA

MBO-2

WERKEN

DOWNLOAD FOLDER UNIK X STERK

Aanmeldformulier

Hulpvraag

Gegevens kind

Geboortedatum

Gegevens aanmelder

De aanmelder is
De cliënt zelf
De wettelijk gezagsdrager
Anders, namelijk

Overige vragen / opmerkingen

bottom of page