top of page
  • Redactie

Een diploma op jouw tempo

Een samenwerking tussen Sterk voor kind en gezin en UNIK mbo

onderwijs

Voor Valerie leek een schooldiploma twee jaar geleden nog onmogelijk. Als

zestienjarige is haar leven op dat moment allesbehalve onbezorgd. Haar jeugd

bestaat uit een afwisseling van thuis wonen en uithuisplaatsingen waar ze,

zodra ze de kans krijgt, wegloopt. Kortom een onveilige thuissituatie. Er is

geen geborgenheid van stabiele, betrouwbare ouders en het ontbreekt Valerie

aan zelfvertrouwen. Door de oplettendheid van haar voogd komt Valerie bij

Sterk voor kind en gezin terecht. Voor haar het begin van een nieuwe toekomst.


Unieke weg naar de arbeidsmarkt

Als een jongere vastloopt op school of zelfs uitvalt dan biedt Sterk vrijwel altijd

uitkomst. Problemen worden aangepakt en door middel van maatwerk begeleiding

worden kinderen weer terug naar het onderwijs geleid. Sacha, begeleider bij Sterk,

legt uit: “Sterk is als een brug terug naar het onderwijs en sinds twee jaar ook een

schakel naar de arbeidsmarkt. We bieden bij Sterk namelijk de mogelijkheid aan om

onder onze zorg en begeleiding een geldig schooldiploma te behalen, namelijk de

Entree opleiding. Het is een praktijkgerichte mbo-opleiding op niveau 1. Wij

verzorgen de een-op-een begeleiding op onze locatie in Maastricht. Deze is gericht

op het aanleren van werknemersvaardigheden en het stimuleren van zelfstandigheid.

De lesstof en examinering worden aangeboden door UNIK mbo onderwijs.

Daarnaast volgt de jongere een meewerkstage in een bedrijf om de stof en

vaardigheden in de praktijk te oefenen.”


Als naar school gaan onmogelijk wordt

Valerie was een van de eerste kandidaten die dit traject volgde bij Sterk voor kind en

gezin en heeft na anderhalf jaar met succes als eerste haar diploma behaald. Marc,

de andere begeleider van Valerie, legt uit dat dit een traject voor jongeren is die zich

niet staande kunnen houden in het reguliere onderwijs. Dit komt vaak door een

combinatie van gedrag en problematische omstandigheden zoals een instabiele

thuissituatie. Marc: “Met de motivatie van Valerie was zeker niets mis. Ze was zich

ervan bewust dat een diploma kansen biedt. Ze wilde graag gaan werken en zelf iets

van haar leven gaan maken. Haar omstandigheden waren echter een slechte basis

voor een naar schoolgaand kind. Door de problemen en chaos in haar omgeving was

haar focus niet waar die zijn moest. Ze had geen steun of sociaal vangnet. Ze kreeg

geen hulp, motivatie of vertrouwen van mensen om haar heen om te werken aan wat

voor haar op dat moment belangrijk was. Haar gedrag stond in stand

overlevingsmodus waardoor handhaven op school onmogelijk was. Daarnaast moest

ze alle motivatie uit zichzelf halen en dat is op zestienjarige leeftijd al moeilijk

genoeg.” Sacha vult aan: “Ook met dingen als een ID-kaart aanvragen of een

sollicitatiebrief maken voor haar bijbaantje had ze onze hulp nodig. Thuis was die er

niet. Haar doorzettingsvermogen is daarom wonderbaarlijk als je ziet waar ze

vandaan komt.”


Bouwen aan vertrouwen

Sacha: “Valerie was heel gemotiveerd om haar eigen geld te verdienen en had al

snel een stage geregeld in een schoenenwinkel. Daar blonk ze direct in uit. De

motivatie om naar Sterk te komen was daarentegen een stuk minder voor Valerie.

We hebben echt hard gewerkt aan het opbouwen van vertrouwen, zowel het

vertrouwen in haarzelf als dat in ons. De intensiteit van de een-op-een begeleiding is

het begin dan ook hoog. Naarmate het traject vordert proberen we de jongere steeds

meer los te laten en stimuleren we hem of haar om zelfstandig dingen aan te gaan

pakken.”

Marc legt uit: “Zeker in het begin was de stip aan de horizon heel ver weg. In de

praktijk kwam het erop neer dat we Valerie eerst drie uurtjes per dag, vijf dagen per

week naar Sterk Jeugdhulp lieten komen. Soms kwamen we er echt aan toe om

lesstof door te nemen maar vaak was het alleen praten over wat ze in haar roerige

leven had meegemaakt. We volgden haar tempo. Bij Sterk voor kind en gezin is daar

ruimte voor. Zo gaven we haar een zetje tijdens haar piekmomenten en hebben we

haar wat meer gelaten in de slechte momenten. Steeds was het zoeken naar de

juiste mate van ruimte geven en ruimte terugpakken.” Marc laat weten, “Als Valerie

weer wat minder zorgen thuis had dan werd de verantwoordelijkheid voor haar wel

wat opgeschroefd. En zo was het telkens observeren hoe ver we konden gaan. Zo

hebben we langzaam het vertrouwen tussen Valerie en onze begeleiders

opgebouwd. Het resultaat was dat ze zich kwetsbaar durfde op te stellen en hulp

begon te vragen. De manier voor haar om te kunnen groeien en een negatieve

spiraal te doorbreken. En voor ons de kans om haar zelfstandigheid te stimuleren.”


Begeleiden is balanceren

Tijdens dit traject wordt er ook een dosis vertrouwen, doorzettingsvermogen en een

professionele frisse blik van de begeleiders gevraagd. “Er zijn genoeg lastige

momenten geweest tijdens dit traject,” zegt Sacha. “Als begeleider ben je natuurlijk

professioneel betrokken. Dat betekent dat je ondanks je betrokkenheid ook genoeg

afstand houdt. Maar je bouwt toch een band op met een jongere. Dat maakt dat je

soms zelf ook zorgen hebt of ze nog wel gemotiveerd zijn en of jij het juiste voor hen

hebt gedaan. Dan is het werken in een team met meerdere visies echt heel helpend.

Het houdt iedereen scherp. Omdat we met meerdere collega’s dagelijks overleggen

is er altijd genoeg afstand en een frisse blik op de zaak. En behouden we die

professionele betrokkenheid.”


Op naar een toekomst vol kansen

Het resultaat: Een mbo-niveau 1 diploma voor Valerie. Maar dat is natuurlijk niet

alles. Sacha voegt toe: “Daarnaast is haar positieve zelfbeeld en haar geloof in

zichzelf enorm gegroeid. Ze kan nu oprecht zeggen: ‘Ik kan wat bereiken als ik iets

wil en ik heb dit zelf gedaan.’ Dat is zo waardevol. Die kracht neemt ze mee in haar

rugzak de toekomst in. Ze heeft leren doorzetten. En zeker niet onbelangrijk ze heeft

geleerd dat mensen te vertrouwen zijn en dat er ook mensen zijn die oprecht het

goede met haar voor hebben.” Inmiddels is Valerie aan het werk in een

woonzorgcentrum waar ze binnenkort intern aan een vervolgopleiding mag starten.

Comentarios


bottom of page